VOO-kontakt: myVOO, VOO-telefonnummer og e-post (2023)

Hvorfor vil du kontakte VOO?
Begrunnelse kontakttelefonnummer
Spørsmål eller problemer med fakturaen078505050
si opp VOO og tegne et nytt abonnement
025884402

Annonse - Tjeneste CallMePower

Ring meg tilbake gratis
Annonse - Tjeneste CallMePower

Leter du etter en måte å kontakte VOO på? Alle VOO-kontaktalternativer finner du her, inkludert de digitale metodene samt VOO-telefonnummeret og myVOO.

Det er en rekke måter du kan brukeVOO kundeservicekan ta kontakt. På denne måten kan du digitalt, på telefon og offline medVOO kontaktå trekke seg.

 • VOO-telefonnummeret;
 • VOO-kontaktskjemaet;
 • sosiale medier;
 • en VOO-butikk.

Har du spørsmål om å søke om detVOO sosial rateeller vil du ha detsosial rate ved VOOforespørsler, vennligst kontakt VOO direkte:078505050.

Ta ut, endre, flytte eller si opp et abonnement?

Ring CallMePower! Vi hjelper deg gratis med å ta ut, flytte eller si opp teleabonnementet ditt!

02 588 72 03

ELLER

Ring meg tilbake gratis

Ta ut, endre, flytte eller si opp et abonnement?

La CallMePower ringe deg tilbake! Vi hjelper deg gratis med å ta ut, flytte eller si opp teleabonnementet ditt.

Ring meg tilbake gratis

Hva er VOO-telefonnummeret?

VOO har ett enkelt telefonnummer som du kan bruke til å kontakte kundeserviceVOO kontaktkan ta opp.

Hvordan kan jeg kontakte VOO på telefon?
VOO kundeserviceVOO telefonnummerVOO åpningstider
Generell VOO kundeservice078505050Mandag til fredag: 8.30–21.30
Helger: 9.00–21.30

Det er ikke noe spesielt nummer forVOO helpdeskå nå. Du bør derfor kontakte VOO kundeservice dersom du har problemer med ditt VOO-abonnement.

Er du ikke fornøyd eller har problemer med VOO?Ring CallMePower på:025887143! Våre telekomeksperter hjelper deg med å finne en ny telekomleverandør som passer perfekt til din personlige situasjon, hjelper deg med å tegne et nytt abonnement og også si opp VOO-abonnementet for deg.Annonse - Tjeneste CallMePower

Ta kontakt med VOO digitalt

FLYGNINGhar ikke en e-postadresse du kan nå dem på. Det kan du vele-post VOved å fylle ut det elektroniske kontaktskjemaet på VOO-nettstedet. Du kanFLYGNINGpå den annen side, send en melding via Facebook eller Twitter.

Hvis du ønsker å bli hjulpet raskt med spørsmålet ditt, kan du også først klikke påVOO-hjelpse side. VOO har allerede samlet svar på mange spørsmål her. Er spørsmålet ditt påVOO-hjelpside ikke besvart, så kan du også se på denVOO forum, hvor enda flere spørsmål dekkes og hvor du også kan stille ditt eget spørsmål. VOO har også ulike forklaringsvideoer på Youtube, som du kanskje også kan løse problemet ditt med.

VOO internettproblemerOpplever du VOO-internettproblemer? Prøv deretter å løse problemene dine ved hjelp av VOO-hjelp. Hvis dette ikke løser problemet ditt, kan du alltid se på VOO-forumet. Dersom dine problemer ikke er løst etter dette, vennligst kontakt VOO via kontaktskjemaet eller på telefon.

Adressedetaljer VOO-butikk nær deg

ENVO butikkfinnes mange steder i Belgia. Så å si hverVOO butikker lokalisert i Vallonia. Både i Brussel og i Flandern kan du også få enVO butikkfinne.

Finn en VOO-butikk

Søk etter postnummer eller bynavn*

 • 1000, Brussel
 • 1030, Brussel
 • 1050, Brussel
 • 1050, Elsene
 • 1060, Sint-Gillis

Laden

myVOO: online VOO kundeservice

Som VOO-kunde har du tilgang tilminVOO. Dette er den digitale VOO-kundetjenesten der du som kunde kan se, administrere og endre dine egne data.minVOOkan nås via datamaskinen, men du kan også brukefly-applast ned fra Google Play Store eller Apple App Store.

minVOOgir deg muligheten til å:

 • se forbruket ditt;
 • se fakturaene dine;
 • administrere abonnementene dine;
 • slå ekstra alternativer på og av;
 • angi dine preferanser;
 • endre dine personlige opplysninger.

I tillegg til disse alternativene kommer VOO innminVOOogså mange tips, du kan se innhold gratis og du holder deg alltid informert om tilbud og nyheter fra VOO.

Før deg første gangminVOOfor å bruke, må du opprette en konto. Dette gjør du med din e-postadresse som du oppga da du bestilte ditt VOO-abonnement og ditt VOO-kundenummer. Deretter må du opprette et passord. Med dette passordet og e-postadressen din får du tilgang til det hver ganglogg inn på myVOO.

Si opp abonnementet ditt med VOO

Ønsker du å legge til ditt abonnementavbryt VOO? Ring til:025884402. Telekomekspertene til CallMePower vil da hjelpe deg gratiskanseller VOO-abonnementet ditt, sammenlign teleleverandører og tegn et nytt teleabonnement.

Du kan også gjøre dette – akkurat som å bli VOO-kunde – medEnkel bytteå arrangere. Deretter informerer du din nye leverandør om at du var en VOO-kunde, og du gir dem dinEasy Switch IDiVOO kundenummer. Dette kan du gjøre på din faktura og innminVOOfinne. Din nye leverandør vil da ordne byttet og abonnementene dineavbryt VOO.

Dersom du ikke bytter til ny teleleverandør eller ønsker å ordne kanselleringen selv, kan du brukeVOO kontakthenting fra mandag til fredag ​​fra 8:30 til 18:00 og på lørdag fra 09:00 til 13:00 på:042664114. VOO vil da kontakte deg via e-post eller brev, med angivelse av den nøyaktige sluttdatoen for kontrakten.

Etter den nøyaktige sluttdatoen for dinVOO abonnementdu må returnere alt VOO-utstyr (som VOO-modemet, fjernkontrollen, HDMI-kabelen osv.) til et VOO-innsamlingspunkt innen femten dager.

Vil du bytte teleleverandør?

En av CallMePowers eksperter vil hjelpe deg med å finne det beste tilbudet på markedet basert på dine behov og avslutte abonnementene dine hos din nåværende leverandør.

02 588 71 43

ELLER

Ring meg tilbake gratis

Vil du bytte teleleverandør?

La CallMePower ringe deg tilbake! En av våre eksperter vil hjelpe deg med å finne det beste tilbudet basert på dine behov og kansellere abonnementene dine hos din nåværende leverandør!

Ring meg tilbake gratis

Ordne VOO-trekket ditt

Fordi ikke alle i Belgia kan tegne et abonnement hos VOO, er det først og fremst viktig å sjekke om det finnes enVOO nettverkdekning på din nye hjemmeadresse. I så fall kan du detFET beveget segå arrangere. Hvis du flytter til Flandern eller en nederlandsktalende kommune i hovedstadsregionen Brussel, kan du dessverre ikke overføre VOO-abonnementene dine.

ErFET beveget seginformerer deg minst tre uker og maksimalt to måneder før innflyttingsdatoVOO kundeservice. Dette kan gjøres ved å fylle ut kontaktskjemaet på nett eller ved å ringe:078505050. Vennligst oppgi ditt kundenummer, adressen til den nye boligen, flyttedatoen, fullt navn på den forrige beboeren og type installasjon.

Deretter vil det bli gjort to avtaler: en for å stenge tjenestene på din gamle adresse og en for installasjon av tjenestene på din nye adresse. Disse avtalene er gratis hvis de finner sted mandag til fredag ​​mellom 8:00 og 17:00. På kveldene betaler du €25 for dette og på lørdag €50.

Før avtalen, sjekk nøye om den nye boligen allerede er koblet til VOO-nettverket. Dersom dette ikke er tilfelle, vil ny VOO-tilkobling måtte foretas av en VOO-tekniker før installasjon av internett og evt. TV eller fasttelefoni kan ordnes.

Flytte dine andre kontrakterI tillegg til å arrangere dinFET beveget seg, vil du også måtte flytte andre kontrakter, for eksempel en gass- og strømkontrakt, når du flytter. Hvis du ønsker å motta gratis hjelp med å flytte kontraktene dine til eller til Flandern, vennligst ring:025884402.Annonse - Tjeneste CallMePower

Bli VOO-kunde med Easy Switch

Å bli VOO-kunde er veldig enkelt. Under bestillingen av din nyeVOO abonnementdu kan ganske enkelt angi at du vil brukeEnkel bytteog så sørger VOO for at abonnementet kanselleres hos din gamle leverandør!

Velger degEnkel bytte, så trenger du bare å skrive inn navnet på din forrigetelekomleverandør, ditt kundenummer hos den leverandøren, din Easy Switch-ID og datoen for deaktivering av tjenestene dine hos den leverandøren.

I tillegg kan du også angi her hva du ønsker med eventuell fast- og mobiltelefoni. Du kan velge å bytte til det ogsåFLYGNING, la dem være hos din nåværende leverandør eller ingen av dem. Se godt på mulighetene og konsekvensene av å si opp de andre abonnementene, slik at du ikke møter noen overraskelser.

Det er ikke obligatorisk åEnkel bytteå bruke. Hvis du foretrekker å avtale kansellering av abonnementene dine med din gamle leverandør selv, er dette også mulig. I bestillingsprosessen indikerer du at du ikke velger Easy Switch.

VOO anmeldelseVurderer du å tegne en VOO-pakke eller abonnement? Les deretter førstVOO anmeldelseog finn ut hva (tidligere) kunders erfaringer med denne telekomleverandøren eller ring CallMePower for en gratis sammenligning av alle telekomleverandører:025887143.Annonse - Tjeneste CallMePower

TilVOO virksomhetmøtteVOO kontaktDu kan trekke deg stort sett på samme måte som privatpersoner. Bare detVOO telefonnummerer anders.

VOO kontakt selskaper
VOO kundeserviceVOO telefonnummerVOO åpningstider
Generell VOO kundeservice080043303Mandag til fredag: 8:30 til 18:00
Lørdag fra 9:00 til 13:00

Ta ut, endre, flytte eller si opp et abonnement?

Ring CallMePower! Vi hjelper deg gratis med å ta ut, flytte eller si opp teleabonnementet ditt!

02 588 72 03

ELLER

Ring meg tilbake gratis

Ta ut, endre, flytte eller si opp et abonnement?

La CallMePower ringe deg tilbake! Vi hjelper deg gratis med å ta ut, flytte eller si opp teleabonnementet ditt.

Ring meg tilbake gratis

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Frankie Dare

Last Updated: 08/01/2024

Views: 6371

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Frankie Dare

Birthday: 2000-01-27

Address: Suite 313 45115 Caridad Freeway, Port Barabaraville, MS 66713

Phone: +3769542039359

Job: Sales Manager

Hobby: Baton twirling, Stand-up comedy, Leather crafting, Rugby, tabletop games, Jigsaw puzzles, Air sports

Introduction: My name is Frankie Dare, I am a funny, beautiful, proud, fair, pleasant, cheerful, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.