VOO: hvordan kontakter jeg kundeservice? (2023)

Du ønsker å kontakteFLYGNINGå bli kunde, stille et spørsmål om regningen din, be om reparasjoner eller kansellere abonnementet? Her er alle måtene å kontakte VOO for å rapportere et teknisk problem til VOO assistanse, sende inn en klage eller stille spørsmål til VOO kundeservice via post, e-post eller telefon.

VOO kontakt
KontaktmidlerDetaljer
📞 Telefon - VOO kundeservice078505050ELLER 5050 (for VOO-kunder)
📞 Telefon – Bli VOO-kunde025885937
Tjenesten CallMePower
📧 E-postVOO kontaktskjema
📪 PostadresseI Vallonia:
PB 80000 Gosselies Postkontor 6041 Gosselies

I Brussel:
46 Rue Jean Jaures 4430 år
VOO: hvordan kontakter jeg kundeservice? (1)

Det er flere måter åkontakt VOO kundeservice:

 • Over telefon ;
 • På e-post, via VOO-kontaktskjemaet;
 • Via myVOO kundeområde;
 • På mail;
 • Via VOO Forum;
 • Ved å gå til en VOO-butikk;
 • Gjennom de sosiale nettverkene Facebook og Twitter.
VOO: hvordan kontakter jeg kundeservice? (2)

Trenger du hjelp til å tegne et VOO-abonnement?

Få gratis, uforpliktende råd på telefon fra en CallMePower-ekspert!

025885937

ELLER

Ring meg tilbake
VOO: hvordan kontakter jeg kundeservice? (3)

Trenger du hjelp til å tegne et VOO-abonnement?

Legg igjen telefonnummeret ditt og en CallMePower-rådgiver vil ringe deg tilbake så snart som mulig.

Gratis tilbakeringing

Hvordan kontakte VOO på telefon?

Du kan bli medleverandørover telefon ved hjelp av en avVOO telefonnumrefølgende:

telefon
MotivKontaktArbeidstid
Bli VOO-kunde025885937
Tjenesten CallMePower
Mandag - fredag: 08.00-19.00; Lørdag: 8:30 til 18:00
Administrativt spørsmål eller relatert til din fakturaVOO-tjenesteklient:078505050(gratis nummer fra din faste telefonlinje) eller5050på SMS (gratis fra nummeret dittVOOmobil)Mandag - fredag: 08.30-18.00; Lørdag: 9-13.
Problem og forespørselVOO feilsøkingVOO teknisk service:078505050(gratis nummer fra din VOO-fasttelefon)Mandag - fredag: 08.30-21.30; Lørdag, søndag og helligdager: 9.00 til 21.30.
Spørsmål om VOO-produkterSalgsavdeling:080043111(gratis nummer fra din VOO-fasttelefon)Mandag - fredag: 08.30-18.00; Lørdag: 9-13.

Et spørsmål eller et VOO-problem?Engasjer kundefellesskapet når som helst viaForumfor ikke å tette linjen tilVOO kundeserviceunødvendig. DEVOO-rådgiverevil være der for å svare på dine spørsmål fra mandag til lørdag.

VOO: hvordan kontakter jeg kundeservice? (4)

Når kontakte VOO kundeservice?

Noen tidsluker er travlere enn andre. For å unngå å måtte vente i lange minutter unødvendig, anbefaler vi deg å gjøre detkontakt VOO på telefoni følgende lavtrafikktider:

 • Administrativ service og fakturering: Mandag til fredag ​​mellom 10.00 og 12.30;
 • Serviceteknikk: Mandag til fredag ​​mellom 11.00 og 15.30.

Ønsker du å tegne et VOO-abonnement eller opsjon?Kontakt oss på telefon på025885937Mandag til fredag ​​fra 8.00 til 19.00 og lørdag fra 8.30 til 18.00.
Tjenesten CallMePower

Du kankontakt operatøren på e-postbrukerVOO kontaktskjema. Bare velg en av følgende kategorier for å sende inn forespørselen din:

 • Administrativt: Få informasjon om dinKONTRAKT, få ensosiale priser, administrer avtalen dininstallasjon, Følg dinforbrukog aktivere produktene dine, få en kopi av et dokument, administrere dine personlige data, etc.;
 • Teknikk: be om løsning av problemer relatert til dindekoderFLYTV, dinmodeminternettfly, dinfjernsyn, tilkoblingen dininternett, telefonlinjen dinfikseellermobileller kontoen dinminVOO, avtale frareparere, etc.;
 • Kommersiell tjeneste: abonner eller endre enabonnement, be om produktinformasjon og dinvalgbarhet osv;
 • Fakturering: forstår dinVOO regning, introdusere enklage eller krav, be om enrefusjon, endre informasjonen din frainnbetaling, spore betalinger osv.;
 • Flytte: innhente informasjon eller hjelp til flytting osv.;
 • Avslutning:bytte leverandør, kansellere abonnementet helt eller delvis av ulike årsaker (avreise til utlandet, sykehusinnleggelse osv.).

Etter å ha valgt riktig kategori, er alt du trenger å gjøre å skrive inn din personlige informasjon og kontaktinformasjon. Du kan deretter kort beskrive emnet for forespørselen din og eventuelt legge ved et dokument.

myVOO kundeområde

Kundeområde, kan du spesielt:

 • spore dinforbruk;
 • Rådfør deg med dinregninger;
 • administrere dinabonnement;
 • administrere dinalternativer.

Dersom du bruker kontaktskjemaet, forplikter VOO seg til å svare på forespørselen din innen 48 timer. Vær imidlertid oppmerksom på at hvis du sender inn forespørselen din ved å logge på dinmyVOO kundeområde, vil du nyte en raskere behandlingstid.

Vil du vite mer omminVOO?Oppdag vår dedikerte artikkel for å kjenne alle funksjonene tilmyVOO kundeområde.

VOO: hvordan kontakter jeg kundeservice? (5)

Du kansend et brev til VOOtil følgende adresse:

Rue Jean Jaures 46
4430 Ans

Adresse til VOO-butikker

FLYGNINGhar mer enn 220salgsstederspredt over hele Belgia. Du kan gå direkte tilVOO butikknærmeste for å få råd.

Finn en VOO-butikk

Skriv inn et postnummer eller en by*

 • 1000 Bruxelles
 • 1030 Bruxelles
 • 1050 Bruxelles
 • 1050 Elsene
 • 1060 Saint-Gilles

Laster

Forumet: VOO-fellesskapet

Har du ikke klart å finne svaret på spørsmålet ditt ved å lese disse artiklene? Ikke noe problem, du kan også stille spørsmålet ditt påForum.

DeForum, det er hersamfunnetklient. Målet er å legge til rette for gjensidig bistand mellom kunder, som kan gi svar på spørsmålene deres. De mest relevante svarene kan da skilles ut ved omtalen "akseptert løsning".

Du kan også komme i kontakt med VOO via sosiale nettverkFacebooketTwitter(mandag til fredag ​​fra kl. 9.00 til 20.00 og lørdag fra kl. 10.00 til 18.00). VOO tilbyr også opplæringsprogrammer på kanalen sinYouTubefor å hjelpe deg med å finne svar på spørsmålene dine.

VOO: hvordan kontakter jeg kundeservice? (6)

Trenger du hjelp til å tegne et VOO-abonnement?

Få gratis, uforpliktende råd på telefon fra en CallMePower-ekspert!

025885937

ELLER

Ring meg tilbake
VOO: hvordan kontakter jeg kundeservice? (7)

Trenger du hjelp til å tegne et VOO-abonnement?

Legg igjen telefonnummeret ditt og en CallMePower-rådgiver vil ringe deg tilbake så snart som mulig.

Gratis tilbakeringing

VOOassistanse: VOO kundeservice

VOO: hvordan kontakter jeg kundeservice? (8)

L'assistanse VOOlar deg dra nytte avHjelpelinjeellerpå nett24 timer i døgnet gjennom ulike kommunikasjonskanaler. Du må bare velge den kontaktmetoden som passer deg best! Du kan få tilgang til nettstedetVOOassistance.bevia datamaskinen, smarttelefonen eller nettbrettet.

På VOOassistance er alt du trenger å gjøre å velge emnet for spørsmålet ditt eller problemet ditt: administrativt, internett, TV, mobil eller fast telefoni.

Du kan også skrive inn søket ditt via søkefeltet i form av nøkkelord. Du vil helt sikkert finne svar på spørsmålet ditt ved å lese de mange artiklene skrevet av VOO-teamene.

Her er en oversikt over alle virkemidlerkontakt VOOavhengig av emnet for forespørselen din:

VOO kontakt klient
MotivKontaktDetaljer
Hellebli en VOO-kundeeller abonnere på nye VOO-produkter📞 På telefon kl025885937
Tjenesten CallMePower
Mandag - fredag: 08.00-19.00; Lørdag: 8:30 til 18:00
VOO-tjenesteklient: VOO-klage eller for ethvert administrativt spørsmål angående dine VOO-tjenester eller VOO-fakturering📞 På telefon kl078505050ELLER på SMS til5050Mandag - fredag: 08.30-18.00; Lørdag: 9.00 til 13.00 (gratis samtale fra VOO-fasttelefonen og gratis SMS via VOOmobile)
VOO teknisk assistanse: for ethvert teknisk problem med VOOmobile, VOO internett eller VOO TV-produkter📞 På telefon kl078505050ELLER på SMS til5050Mandag - fredag: 08.30-21.30; Helg: 9.00-21.30; Helligdager: 9.00 til 21.30 (gratis samtale fra VOO-fasttelefonen og gratis SMS via VOOmobile)
Helleavbryt VOO📭 I postenI Vallonia:PB 80 000
Gosselies postkontor
6041 Gosselies

I Brussel:46 Rue Jean Jaures
4430 Ans

For spørsmål om VOO-fakturering, VOO-oppsigelse,flytte VOO, etc.💻 På nettVia myVOO eller VOO-kontaktskjemaet
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arline Emard IV

Last Updated: 01/10/2023

Views: 6369

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arline Emard IV

Birthday: 1996-07-10

Address: 8912 Hintz Shore, West Louie, AZ 69363-0747

Phone: +13454700762376

Job: Administration Technician

Hobby: Paintball, Horseback riding, Cycling, Running, Macrame, Playing musical instruments, Soapmaking

Introduction: My name is Arline Emard IV, I am a cheerful, gorgeous, colorful, joyous, excited, super, inquisitive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.