Hvordan skrive ut i svart-hvitt (2023)

Mange brukere opplever problemer når de prøver å skrive ut dokumentene sine i svart-hvitt, i stedet for i farger.Enkelte obskure problemer med teknologi hindrer noen ganger folk i å skrive ut dokumentet med kvalitetsresultater, men det finnes løsninger for å løse utskriftsproblemene dine på en enkel og forståelig måte. I denne artikkelen vil vi dekke de vanligste faktorene som forårsaker svart-hvitt-utskrift og hvordan du løser disse problemene.

1. Hvorfor velge svart og hvitt fremfor lyse farger?

Visuelle gevinster:Når lyse farger ikke er nødvendig, er svart og hvitt det beste alternativet. Svart og hvitt kan legge til dybde til et bilde ved å fjerne visuelt distraherende elementer.Komposisjonen skiller seg ut på grunn av kontrasten mellom fargene med det høyeste dynamiske området – svart og hvitt – som gir bildet større dybde, skarphet og tekstur.

Tonal rikdom:Svart og hvitt er måten å avsløre alle gråtonene som finnes i et bilde. Dette gir større separasjon mellom elementer i en scene, noe som forbedrer bildets klarhet. Uten distraksjon av farger ser bildet flytende ut, med lavt kontrastnivå slik at øynene jevnt kan følge de visuelle mønstrene i bildet.

uttrykksevne:Svart-hvitt har også et element av nostalgi, ettersom de fleste ikke har levd gjennom dagene med svart-hvitt-fotografering. Farger gir henne en dramatisk sensibilitet som vekker minner fra fortiden. Dermed gir svart-hvitt-fotografering bildet større følelser og dybde, og gjør følelsene og budskapene som skal formidles klarere.

2. Hvordan konfigurere skriveren for svart/hvitt?

Trinn 1: Kontroller skriverinnstillingene.Når du slår på skriveren, gå til innstillingssiden. Generelt vil skriveren vise deg om den er satt til å skrive ut i svart-hvitt. Hvis dette ikke er tilfelle, gå til trinn 2. Kontroller at toneren er full. Hvis du finner ut at den er lav, bytt kassetten med en ny.

Trinn 2: Konfigurer skriveren for svart-hvitt-utskrift.Etter å ha sjekket at innstillingene er klare, gå til innstillingssiden. Hvis skriveren er koblet til en datamaskin, må du gå til innstillingssiden for enheten. Du kan finne en liten inndeling av fargeinnstillinger. Velg svart-hvitt-utskriftsalternativet. Hvis skriveren er koblet til nettverket, må du konfigurere skriveren fra administrasjonsprogramvaren. Alternativet for svart-hvitt-utskrift finner du i de avanserte innstillingene.

Relatert: Slik fjerner du passord fra en PDF

Trinn 3: Bruk en oppsettfortsettelse.I tillegg til å konfigurere innstillingene, kan du også bruke en oppsettfortsettelse for å sette skriveren til svart-hvitt. Denne fortsettelsen kan brukes til å gjenopprette standard utskriftsinnstillinger, og du kan også endre innstillingene for å sikre at skriveren kun skriver ut i svart-hvitt. Denne fortsettelsen kan lastes ned fra skriverprodusentens nettsted eller installeres fra en CD/DVD-stasjon.

3. Hvilke typer filer kan skrives ut i svart-hvitt?

Hvilke filer kan skrives ut i svart-hvitt?Faktisk er det et bredt utvalg av dokumenter som kan skrives ut i svart-hvitt uten problemer. De vanligste formatene er: PDF, Microsoft Word, Excel, PowerPoint og mange andre. Det finnes også andre mer moderne og nye formater som JPG- og PNG-filer.

Hvordan skrive ut filer i svart-hvittÅ skrive ut dokumenter i svart-hvitt skiller seg egentlig ikke så mye fra utskrift i farger. Først må du identifisere formatet til filen som skrives ut. Deretter må du åpne den med passende program for redigering, for eksempel Microsoft Word. Og til slutt må du velge alternativet "Fargeutskriftsinnstillinger" og velge alternativet "Svart".

Spesialiserte verktøy for utskrift av svart-hvitt-dokumenterSelv om det er sant at utskrift av filer i farger krever tid og ressurser, finnes det noen spesialiserte verktøy for å skrive ut dokumenter i svart-hvitt. For eksempel er Adobe Acrobat et av de mest brukte verktøyene for å konvertere filer til PDF. Denne applikasjonen tilbyr avanserte utskriftsverktøy, inkludert muligheten til å skrive ut dokumenter i svart-hvitt. Et annet verktøy er Brother-skriveren, som gir mulighet for utskrift i svart-hvitt og i farger.

4. Hvordan endre fargeparametrene for å skrive ut i svart-hvitt

Konfigurer innstillinger:Det første trinnet er å få tilgang til skriverapplikasjonen din, der finner du parametrene som lar deg velge en innstilling for utskrift i svart-hvitt. Plasseringen varierer avhengig av skrivermodellen som brukes, eller om utskriften gjøres gjennom et utskriftsprogram eller -verktøy.

Fargeinnstillinger:Når du er inne i skriverappen, blar du gjennom innstillingsmenyene for å finne fargejusteringsområdet. Innstillingene for svart-hvitt-utskrifter vil ikke være synlige som standard, så du må kanskje utvide menyen manuelt eller gjøre et valg fra listen for å se alternativet.

Related Kids YouTube com Aktiver Skriv inn kode fra TV eller telefon

Sjekk fargeinnstillinger:Når du har funnet bildeinnstillingene for fargeinnstillingene, vil du sørge for at innstillingene for utskrift kun i svart-hvitt er valgt. I de fleste tilfeller har moderne skrivere automatiske innstillinger, noe som betyr at selv om innstillingene er valgt for å skrive ut i farger, er sluttresultatet alltid svart-hvitt-utskrift. Hvis parametrene ikke er riktig konfigurert, anbefales det å sjekke innstillingsmenyene for å bekrefte at utskriften er riktig utført.

5. Hvordan få det beste resultatet ved utskrift i sort/hvitt?

Triks for å få det beste resultatet– Å ha et godt resultat når du skriver ut i svart-hvitt avhenger av mange faktorer, men det er noen triks og verktøy du bør huske på for å få det beste resultatet.

 • Sørg for å alltid bruke samme modell av skriveren for å unngå problemer.
 • Bruk gråtonefunksjonen og se gjennom dokumentet med skriveren.
 • Det finnes også gråtoneverktøy i de fleste tegneprogrammer.
 • Hvis du har spørsmål om hvordan du bruker et verktøy, se etter veiledninger på Internett.

Justering av parametere– Når du skriver ut dokumentet i svart-hvitt, husk å justere kvalitetsinnstillingene for å få det beste resultatet. Du kan for eksempel angi utskriftskvaliteten for å justere tettheten til tonen. Dette kan variere avhengig av skrivermodellen.

Bruker spesialisert programvare– Hvis du vil garantere en kvalitetsutskrift, kan du bruke spesialisert programvare for svart-hvitt, som PerfectImage. Denne programvaren lar deg justere tonene og konvertere et hvilket som helst bilde til svart-hvitt uten å gå på bekostning av bildets oppløsning.

6. Hvorfor er det noen ganger en grå skjæring når du skriver ut i svart-hvitt?

Hovedårsakene til gråfarging ved utskrift i svart-hvitt

Når en jobb skrives ut i svart-hvitt, blir resultatet ofte en gråaktig tone. Dette er alltid frustrerende for den grafiske designeren, som forventer å få de faktiske tiltenkte resultatene. Denne siden vil undersøke mulige årsaker til dette.

1. Problemet er teknisk, ikke estetisk

Til å begynne med må det forstås at det ikke er noe vesentlig galt med utformingen av prosjektet. Det grå trykket skyldes vanligvis et teknisk problem, ikke et kosmetisk. Å forstå dette fjerner dømmekraft og baner vei for løsning.

2. Kalibrering av skriveren

Relatert: Hvordan sette mods på Aternos

Skriverkalibreringsfeil er en av hovedårsakene til gråaktig utskrift på svart-hvitt-utskrifter. Skriverens skrivehode fungerer med farget blekk. Hvis fargene ikke er riktig kalibrert, vil ikke utskriften ha de forventede resultatene, men snarere en gråaktig tone. Dette kan fikses ved å kalibrere skriveren i henhold til brukerhåndboken.

3. Ekstern hvitbalanse

En annen grunn til å skrive ut i svart-hvitt med en gråaktig tone er den eksterne hvitbalansen i bildet. Tanken her er at for å få det beste svart-hvitt-trykket, bør de røde, grønne og blå fargenivåene i bildet balanseres. Bruk gratisverktøy som GIMP for å justere bildefargenivåer før utskrift for best resultat.

7. Hvordan løser man problemene ved utskrift i sort/hvitt?

  Avsnitt 1:
 • Hvis du har problemer med å skrive ut svart-hvitt-dokumenter, er det først viktig å kontrollere at skriveren er riktig koblet til datamaskinen og at skriverprogramvaren er oppdatert.
 • Det bør sjekkes for strømbrudd eller overoppheting. Hvis dette er tilfelle, anbefales det å starte skriveren på nytt i stedet for å utføre en grundig reparasjon.
 • Paragraf 2:

 • For det andre er det viktig å sjekke innstillingene for automatisk oppsett for å sikre at de er riktig angitt for utskrift av svart-hvitt-dokumenter.
 • Dette kan gjøres gjennom "Skriverinnstillinger"-skjermen på skriveren, eller gjennom et skriveroppsettprogram som kan lastes ned fra skriverens nettside.
 • Avsnitt 3:

 • Til slutt anbefales det å bruke eksterne kundestøtteressurser dersom alle tiltakene beskrevet ovenfor ikke løser problemet. Eksperter på teknisk støtte kan løse alle problemer knyttet til skriverens maskinvare eller programvare.
 • Derfor, ved å utføre disse trinnene, bør problemet ved utskrift i svart-hvitt løses.

Vi håper denne artikkelen har hjulpet deg med å forstå hvordan vi kan skrive ut svart-hvitt-dokumenter med skriveren vår. Denne funksjonaliteten kan være nyttig i en rekke forskjellige situasjoner, for eksempel å forberede fotokopier for arbeid eller lage visuelle presentasjoner for en klasse. Husk at hver skriver vil være forskjellig, så samle inn relevant informasjon før du skriver ut en fil. Når du har det grunnleggende, vil det ikke være noe problem å holde skriveren i svart-hvitt.


Hvordan vite hvem som eier et bankkontonummer?
Hva betyr det å se en sommerfugl i henhold til fargen?
Hvordan inngå en pakt med Gud?
Hvordan vet jeg hvilken plassering jeg har?
Hvordan lage en gal hatt?
Hva er latent varme?
Hvordan vite hvor partneren din er?
moderne filosofi
Rasjonelle heltall - irrasjonelle og reelle
Newtons tredje lov
Linkphone QR-kode på Windows 10
Alternativer til Chatroulette
Hvordan vet du om det er gull?
Hvordan lage en Hickey?

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Neely Ledner

Last Updated: 01/09/2023

Views: 5789

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Neely Ledner

Birthday: 1998-06-09

Address: 443 Barrows Terrace, New Jodyberg, CO 57462-5329

Phone: +2433516856029

Job: Central Legal Facilitator

Hobby: Backpacking, Jogging, Magic, Driving, Macrame, Embroidery, Foraging

Introduction: My name is Neely Ledner, I am a bright, determined, beautiful, adventurous, adventurous, spotless, calm person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.